Wetterskip Fryslân

Het Wetterskip wilde graag inzichtelijk krijgen hoe het met de telefonische bereikbaarheid gesteld was. Via diverse telefoonlijsten werden er steekproefsgewijs verschillende afdelingen gebeld. Er werd o.a. gelet op de duur het moment dat de verbinding in stand kwam, het intern doorverbinden en ook de bereikbaarheid van de receptionisten werd uitvoerig onderzocht. In een later onderzoek werd gevraagd naar de beleving en ervaringen van de medewerkers m.b.t. het werken met een nieuw telefoonsysteem. Op deze manier konden de medewerkers anoniem hun feedback hierop geven. De terugkoppeling van het laatstgenoemde onderzoek werd gebruikt om het werkelijke functioneren van het systeem in kaart te brengen.

Janneke Rauwerda
Heeft u vragen of wilt u meer weten? We zijn u graag van dienst.
Janneke Rauwerda

Neem contact op

Bel ons direct op 085-7606899 of Whatsapp 06-46217113
Bezoekadres: Rondweg Noord 60 – Dokkum