Referenties

Sake Store

Voor Sake Store hebben we de volgende diensten  uitgevoerd:

Hoe worden klanten welkom geheten, hoe ziet de winkel eruit en hoe word ik geadviseerd? Dit zijn vragen die onder andere gesteld worden bij het mystery shop-onderzoek bij alle Sake Stores. De klantbeleving is voor het management een belangrijke indicator in de kwaliteit die ze graag willen waarborgen. Directe terugkoppeling vindt plaats in de store, een uitgebreide samenvatting van het bezoek gaat naar het management. Gaat iets niet goed, of kunnen sommige punten beter? Ook dan zorgt GuestSupport voor de juiste ondersteuning en training op maat, aan medewerkers individueel of aan het gehele team. Ook heeft GuestSupport de verkooptraining binnen deze organisatie voor haar rekening genomen.

“GuestSupport heeft ons inzicht gegeven in klantprocessen, die we direct konden toepassen. Onze medewerkers waren zeer enthousiast om de adviezen direct in de praktijk te brengen” – Manager Sake Store


 

Echte Bakkersgilde

Voor Echte Bakkersgilde hebben we de volgende diensten  uitgevoerd:

  • xxx
  • xxx

Hoe dien je terrasgasten te bedienen? Dit is voor veel bakkers een vak wat ze tijdens hun opleiding als broodbakker niet hebben geleerd. Bij mooi weer openen veel bakkers hun terras om gasten van de heerlijke versnaperingen te voorzien. GuestSupport heeft de ondernemers geholpen met het trainen van hun personeel om gasten op een gastvrije manier een prettige klantbeleving te bezorgen. Hierbij is naast meerdere trainingen ook gebruik gemaakt van Mystery Shoppers om te observeren of commerciële kansen worden benut. Vervolgens zijn aansluitende trainingen gegeven in het aanleren van zowel horecaskills als het herkennen van koopsignalen en commerciële kansen.

“GuestSupport heeft ons inzicht gegeven in klantprocessen, die we direct konden toepassen. Ons personeel was zeer enthousiast om de adviezen direct in de praktijk te brengen” –  Echte Bakkersgilde


 

Gemeente Achtkarspelen

Voor Gemeente Achtkarspelen hebben we de volgende diensten  uitgevoerd:

  • xxx
  • xxx

Een burger heeft zijn horloge verloren, iemand wil een uittreksel uit het geboorteregister opvragen en een ander wil weten of hij zonder vergunning een dakkapel mag plaatsen. Dit zijn diverse casussen die aan bod zijn gekomen bij het onderzoek dat voor de Gemeente Achtkarspelen is uitgevoerd. De receptiemedewerkers werden zowel aan mystery visits als mystery calls onderworpen. Hieruit is naar voren gekomen hoe lang het duurde voordat de burger te woord werd gestaan en hoe er gereageerd en gehandeld werd. Na uitgebreide terugkoppeling door middel van gesprekken en verslagen heeft de Gemeente diverse verbeteringen door kunnen voeren.

“GuestSupport heeft ons inzicht gegeven in klantprocessen, die we direct konden toepassen. Ons baliepersoneel was zeer enthousiast om de adviezen direct in de praktijk te brengen” – Gemeente Achtkarspelen.


 

Wetterskip Fryslân

Voor Wetterskip Fryslân hebben we de volgende diensten  uitgevoerd:

  • xxx
  • xxx

Het Wetterskip wilde inzichtelijk krijgen hoe het met de telefonische bereikbaarheid gesteld was. Via diverse telefoonlijsten zijn er steekproefsgewijs verschillende afdelingen gebeld. Er werd gelet op de duur van het gesprek vanaf het moment dat de verbinding in stand kwam, het intern doorverbinden en de bereikbaarheid van de receptionisten. In een later stadium van het onderzoek is gevraagd naar de beleving en ervaringen van de medewerkers met betrekking to het werken met het nieuwe telefoonsysteem. De terugkoppeling van het onderzoek is gebruikt om het werkelijke functioneren van het systeem in kaart te brengen.

“GuestSupport heeft ons inzicht gegeven in klantprocessen, die we direct konden toepassen. Ons baliepersoneel was zeer enthousiast om de adviezen direct in de praktijk te brengen” – Wetterskip Fryslân.


 

Nij Smellinghe

Voor Nij Smellinghe hebben we de volgende diensten  uitgevoerd:

  • xxx
  • xxx

Hoe is het gesteld met de klantvriendelijkheid en hoe beleeft de bezoeker het bezoek en ontvangst bij de verschillende entreebalies? Dit en meer wilde het management van Nij Smellinghe inzichtelijk hebben. Zowel de hoofdingang als de entree polikliniek hebben dagelijks honderden bezoekers. Wanneer het rustig is, maar ook op piekmomenten moet de service goed zijn. Zijn er voldoende medewerkers, wordt de bezoeker vriendelijk benaderd en hoe zit het met de privacy? Ook de faciliteiten zelf zijn beoordeeld. Een nette, schone entree, goede verlichting en duidelijke bewegwijzering zijn belangrijk om bezoekers een gerust gevoel te geven. Door het in kaart brengen van de verschillende belevingen kon er een duidelijk rapport met aanbevelingen worden opgesteld.

“GuestSupport heeft ons inzicht gegeven in klantprocessen, die we direct konden toepassen. Ons personeel was zeer enthousiast om de adviezen direct in de praktijk te brengen” – Nij Smellinghe.


 

Patyna

Voor Patyna hebben we de volgende diensten  uitgevoerd:

  • xxx
  • xxx

Bij zorgorganisatie Patyna was de behoefte om knelpunten en verbeterpunten te lokaliseren rondom de zorgprocessen. GuestSupport heeft er voor gekozen om op locatie een gespecialiseerde trainer een aantal dagdelen mee te laten lopen om deze knel- en verbeterpunten te signaleren. Aanvullend zijn er door de trainer interviews gehouden onder het personeel. De bevindingen hieruit werden vervolgens geanalyseerd om na overleg met het management de nieuwe implementaties en verbeterpunten in een motiverende training aan het personeel te toetsen en het plan vorm te geven.

“GuestSupport heeft ons inzicht gegeven in klantprocessen, die we direct konden toepassen. Ons personeel was zeer enthousiast om de adviezen direct in de praktijk te brengen” –  Patyna.


 

Neem contact op

12 + 9 =