Overheid

GuestSupport helpt overheidsinstanties met het in kaart brengen van ervaringen van burgers bij diverse procedures. Vaak gaat het hier om terugkerende en veel voorkomende processen, die periodiek gemonitord kunnen worden. Wij hebben ervaring bij diverse overheids- en semi-overheidsinstanties en kunnen onze kennis daarin toepassen op uw organisatie, bijvoorbeeld door standaardprocessen te toetsen aan het gemiddelde of andere vergelijkbare instanties.

Binnen de retail werken wij onder andere voor:

Lees de cases van Gemeente Achtkarspelen en Wetterskip Fryslan op onze pagina Referenties .