Customer journey

De klantreis in kaart brengen is tegenwoordig een ‘hot topic’. Veel bedrijven weten dat het goed is om de klantprocessen vanuit verschillende hoeken in kaart te brengen, maar de meesten weten niet hoe ze moeten beginnen.

Er is niet één klantreis. Uw klanten krijgen met veel (deel)processen te maken als ze klant worden of juist al erg lang klant zijn. En ook de doelgroep die nog niet klant bij u is, legt een weg af die er uiteindelijk (hopelijk) toe leidt dat zij klant bij u worden.

Het is daarom van groot belang om een goede afbakening te maken van de in kaart te brengen klantreis. Wat is de scope, welke doelgroep analyseren we en over welke tijdsperiode?

In het proces van de Customer Journey in kaart brengen, stellen we samen met u en uw organisatie de touchpoints vast, halen we ‘moments of truth’ naar voren, en sporen we belangrijke bottlenecks op. Welke knelpunten kunnen worden verbeterd en hoe verhogen we de tevredenheid van de klant als deze terugkijkt op een (deel)traject?

Neem contact op

Kunnen wij u helpen met het in kaart brengen van uw Customer Journeys of een andere vorm  van klantbeleving in beeld brengen? Neem contact op via onderstaand formulier of bel (085-7606899) of stuur een WhatsApp bericht naar Janneke (06-46217113). U bent natuurlijk ook welkom op Rondweg-Noord 60 in Dokkum voor koffie of thee.